Znaleziono 2 artykuły

Grażyna Fabiszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestionariusz bezradności wyuczonej jako narzędzie oceny postawy życiowej kobiet Grażyna Fabiszewska s. 175-190
"Psychologia rozwoju człowieka", t. 2: "Charakterystyka okresów życia człowieka", red. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, Warszawa 2000 : [recenzja] Grażyna Fabiszewska Barbara Harwas-Napierała (aut. dzieła rec.) Janusz Trempała (aut. dzieła rec.) s. 217-218