Znaleziono 3 artykuły

Heinz-Josef Fabry

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten", t. I: "חתם - אב", red. Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen i in., Stuttgart 2011 : [recenzja] Marek Parchem Ulrich Dahmen (aut. dzieła rec.) Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten", Bd 1, hrsg. Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen, Stuttgart 2011 : [recenzja] Mirosław Jasiński Ulrich Dahmen (aut. dzieła rec.) Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Der Messias", Heinz-Josef Fabry, Klaus Scholtissek, Wurzburg 2002 : [recenzja] Zdzisław Małecki Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) Klaus Scholtissek (aut. dzieła rec.) s. 266-268