Znaleziono 5 artykułów

Ilona Fajfer-Kruczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Ilona Fajfer-Kruczek s. 9-10
Introduction Ilona Fajfer-Kruczek s. 11-12
Rodzina z osobą niepełnosprawną a znaczenie lokalnego systemu wsparcia społecznego Ilona Fajfer-Kruczek s. 21-32
Kapitał społeczny – ważny element lokalnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością Ilona Fajfer-Kruczek s. 25-36
Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy Ilona Fajfer-Kruczek s. 93-107