Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Falenciak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Note : P. Colt Inv. Nr. 13, 306 - release from παραμονη Jerzy Falenciak s. 75-79
Survey of Soviet juristic papyrology 1946-1948 Jerzy Falenciak s. 195-197