Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Falicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Socjo-kulturalna problematyka książki kieszonkowej we Francji", Jerzy Falicki [w:] Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Jerzy Falicki (aut. dzieła rec.) s. 130
Jacques Prévert et ses graffiti Jerzy Falicki s. 195-210
Strategia formy Laurent Jenny Krystyna Falicka (tłum.) Jerzy Falicki (tłum.) s. 265-295
Semiotyka intertekstualna : interpretant Michael Riffaterre Krystyna Falicka (tłum.) Jerzy Falicki (tłum.) s. 297-314