Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Falkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Endogeniczne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych na pograniczu polsko-rosyjskim Krzysztof Falkowski s. 47-61
Kierunki i możliwości współpracy Polski, Litwy i Obwodu Kalinigradzkiego Federacji Rosyjskiej w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej Krzysztof Falkowski Eufemia Teichmann s. 85-111
„Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy” („International Competitiveness of the Economies of Belarus, Russia and Ukraine”), Krzysztof Falkowski, Warsaw 2013 : [recenzja] Włodzimierz Januszkiewicz Krzysztof Falkowski (aut. dzieła rec.) s. 126-128