Znaleziono 3 artykuły

Alicja Falniowska-Gradowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799”, oprac. Alicja Falniowska-Gradowska, Kraków 1997 : [recenzja] Alicja Falniowska-Gradowska (aut. dzieła rec.) s. 332
"Studia nad społeczeństwem województwa krakowskiego w XVIII wieku. Struktura własności ziemskiej i użytkowanie własności w świetle katastru józefińskiego", Alicja Falniowska-Gradowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Alicja Falniowska-Gradowska (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Ostatnie lata działalności sądu refendarskiego koronnego (1768-1793)", Alicja Falniowska-Gradowska, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja] Aniela Kiełbicka Alicja Falniowska-Gradowska (aut. dzieła rec.) s. 719-726