Znaleziono 2 artykuły

Jan Fazlagić

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oddziaływanie portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach Jan Fazlagić Bohdan Ludwiszewski Aleksander Sala Marcin Sikorski s. 101-112
Kształtowanie kompetencji przywódczych w sektorze usług jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego Jan Fazlagić s. 275-290