Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Fedorowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dorobek wydawniczy Ignacego Danielewskiego - drukarza chełmińskiego (1829-1907) Małgorzata Fedorowicz s. 139-150
Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych im. dr. Włodzimierza Dolańskiego : historia i stan obecny Małgorzata Fedorowicz s. 447-456
Niekonwencjonalne formy książek dla czytelników z dysfunkcją narządu wzroku Małgorzata Fedorowicz s. 651-665