Znaleziono 2 artykuły

Konrad Fedorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Represje Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1944-1956 - problematyka personalno-organizacyjna Konrad Fedorowski s. 5-180
Inwigilacja aktywności duszpasterskiej księży przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu w latach 1944-1956 Konrad Fedorowski s. 5-84