Znaleziono 1 artykuł

Andreas Fejes

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idee Michela Foucault w badaniach nad edukacją dorosłych i całożyciowym uczeniem się : (na podstawie analizy czterech czasopism naukowych) Andreas Fejes Tomasz Zarębski (tłum.) s. 25-47