Znaleziono 2 artykuły

Paweł Felis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce Paweł Felis s. 37-51
Realizacja podstawowych zasad podatkowych w świetle nowych regulacji w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw podatkami dochodowymi Paweł Felis s. 375-382