Znaleziono 4 artykuły

Anna Fermus-Bobowiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd sposobów powstania służebności - od prawa rzymskiego do współczesnego prawa polskiego Anna Fermus-Bobowiec Iwona Szpringer s. 11-46
Z problematyki "iustum pretium" – normatywne odzwierciedlenie idei słuszności w prawie Anna Fermus-Bobowiec Iwona Szpringer s. 83-106
"Actio Pauliana" w polskim prawie cywilnym na tle dorobku XIX-wiecznej nauki prawa Anna Fermus-Bobowiec s. 119-130
Zasada samodzielności i samorządności w działalności towarzystw kredytowych miejskich w Królestwie Polskim na przykładzieTowarzystwa Kredytowego Miasta Lublina Anna Fermus-Bobowiec s. 199-217