Znaleziono 1 artykuł

Světla Fišerová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ergonomiczne metody poznawcze w ocenie zagrożenia psychospołecznego w systemach pracy Světla Fišerová s. 181-197