Znaleziono 8 artykułów

Wiesław Fidecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki wpływające na zadowolenie z pracy pielęgniarek w opinii studentów pielęgniarstwa Iwona Adamska-Kuźmicka Marta Czekirda Wiesław Fidecki Agnieszka Sadurska Lilla Walas Mariusz Wysokiński s. 57-61
Zadania edukacyjne pielęgniarki wobec kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu Wiesław Fidecki Lidia Walas Agnieszka Zbojna s. 67-76
Powołanie i altruizm w pielęgniarstwie Wiesław Fidecki Anna Stola Mariusz Wysokiński s. 73-77
Wybrane elementy teorii pielęgniarstwa Kathryn E. Barnard w odniesieniu do opieki położniczej Iwona Adamska-Kuźmicka Marta Czekirda Wiesław Fidecki Agnieszka Sadurska Lilla Walas Mariusz Wysokiński Danuta Zarzycka s. 79-89
Zakres działań pielęgniarskich w opiece nad pacjentem z dostępem naczyniowym centralnym Renata Bazyl Wiesław Fidecki Mariusz Wysokiński s. 115-134
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z padaczką i niedosłuchem w środowisku zamieszkania : studium przypadku Wiesław Fidecki Izabela Różycka Mariusz Wysokiński s. 135-145
Analiza problemów opiekuńczych pacjenta zagrożonego wystąpieniem odleżyn Maciej Łukasz Buczek Wiesław Fidecki Mariusz Wysokiński s. 145-159
Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej Wiesław Fidecki s. 167-170