Znaleziono 1 artykuł

A. S. Fiedorow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tiechnika w jejo istoriczeskom razwitii ot pojawlenija rucznych orudii truda do stanowlenija tiechniki maszyno-fabricznogo proizwodstwa", pod red. S. W. Szuchardina, N. K. Łamana, A. S. Fiedorowa, Moskwa 1979 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. S. Fiedorow (aut. dzieła rec.) S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) N. K. Łaman (aut. dzieła rec.) s. 423-427