Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Konstantinowna Fiedorowa-Grot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"I. P. Pawłow w wospominanijach sowriemiennikow", Leningrad 1967; "Fizjołogiczeskaja szkoła I. P. Pawłowa. Portriety i charaktieristiki sotrudnikow i uczenikow", Dmitrij Grigorjewicz Kwasow, Aleksandra Konstatinowna Fiedorowa-Grot, Leningrad 1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Aleksandra Konstantinowna Fiedorowa-Grot (aut. dzieła rec.) Dmitrij Grigorjewicz Kwasow (aut. dzieła rec.) s. 140-143