Znaleziono 2 artykuły

Johann Figl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Atheismus als theologisches Problem : Modelle der Auseinandersetzung in der Theologie der Gegenwart", Johann Figl, Mainz 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Johann Figl (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Weltphänomen Atheismus", wyd. Augustinus Karl Wucherer Huldenfeld, Johann Figl, Sigrid Mühlberger, Wien-Freiburg-Basel 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Johann Figl (aut. dzieła rec.) Augustinus Karl Wucherer Huldenfeld (aut. dzieła rec.) Sigrid Mühlberger (aut. dzieła rec.) s. 200-201