Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Figlus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych Tomasz Figlus s. 73-94
Zróżnicowanie morfogenetyczne wsi na obszarze gminy Uniejów Tomasz Figlus s. 85-110
Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego Tomasz Figlus s. 145-165
Uwagi na temat procesu kształtowania granic wsi w Polsce do końca XVIII wieku w kontekście morfogenetycznym Tomasz Figlus s. 253-276
    Zacytuj
  • Udostępnij