Znaleziono 2 artykuły

Emilia Figura-Osełkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do badań nad turystyką niemiecką w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym Emilia Figura-Osełkowska s. 125-132
Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich nr /11984/191 Emilia Figura-Osełkowska s. 271-276