Znaleziono 23 artykuły

Jan Fijałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bogurodzica Jan Fijałek s. 1-27
Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI : sam X. arcybiskup Paweł Tarło i mistrz Jan Trzciana kanonik-kaznodzieja katedralny Jan Fijałek s. 8-56
Tarłowie : znamienitego rodu początki i świetność : Cz. II-ga : Tarłowie Zygmuntowscy Jan Fijałek s. 34-65
Tarłowie. Znamienitego rodu początki i świetność Jan Fijałek s. 63-88
"Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. I. Kazania i pieśni. Szkice literackie i obyczajowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1902 : [recenzja] Jan Fijałek Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 130-145
Bogurodzica. Część druga : język i śpiew narodowy w liturgii łacińskiej Kościoła w Polsce aż po wiek XVII Jan Fijałek s. 163-191
Tarłowie. Znamienitego rodu początki i świetność Jan Fijałek s. 167-197
Tarłowie : znamienitego rodu początki i świetność : Cz. II-ga : Tarłowie Zygmuntowscy Jan Fijałek s. 168-205
Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI : (ciąg dalszy) Jan Fijałek s. 173-213
"Łódź. Dzieje miasta, t. 1", red. monografii R. Rosin ; red. tomu Bohdan Baranowski, Jan Fijałek, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Bohdan Baranowski, (aut. dzieła rec.) Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Z dziejów humanizmu w Polsce. I. Niemcy w uniwersytecie krakowskim w w. XV i XVI Jan Fijałek s. 257-264
Glossa do gier i zabaw średniowiecznego duchowieństwa polskiego : w świetle zapomnianych badań ks. Jana Fijałka Mirosław Ponczek Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) s. 269-271
Tarłowie. Znamienitego rodu początki i świetność Jan Fijałek s. 284-312
Tarłowie : znamienitego rodu początki i świetność : Cz. II-ga : Tarłowie Zygmuntowscy Jan Fijałek s. 310-350
Bogurodzica. IV. Powstanie i użycie polskich pieśni kościelnych, w szczególności wielkanocnych i maryjnych z "Bogurodzicą" na czele Jan Fijałek s. 353-378
Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI : sam X. arcybiskup Paweł Tarło i mistrz Jan Trzciana kanonik-kaznodzieja katedralny : (ciąg dalszy) Jan Fijałek s. 395-430
Z dziejów humanizmu w Polsce. II. Krzycki przeciw Lutrowi w Rzymie : (kilka uwag z powodu wydań rzymskich dzieł A. Krzyckiego 1524. i 1527. r.) Jan Fijałek s. 421-432
"Marco Beneventano, Kopernik, Wapowski a najstarsza karta geograficzna Polski", L. A. Birkenmajer, Kraków 1901 : [recenzja] Jan Fijałek Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 479-482
Potrawki jezuickie z r. 1686 Jan Fijałek s. 599-601
Z dziejów humanizmu w Polsce. III. Wydawcy rzymscy dziełka Krzyckiego "O ucisku Kościoła" i jego znaczenie Jan Fijałek s. 615-622
"Literatura religijna w Polsce i średniowiecznej. II. Pismo święte i Apokryfy. Szkice literackie obyczajowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1903 ; "Na zaraniu literatury", Aleksander Brückner", "Biblioteka warszawska", V, 1902 ; "Psałterze polskie do połowy XVI w.", Aleksander Brückner, Kraków 1902 ; "Apokryfy średniowieczne", Aleksander Brückner, Warszawa 1900 : [recenzja] Jan Fijałek Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 657-680
"Nienawiść wyznaniowa za Zygmunta III. Szkic obyczajowy i literacki", Aleksander Brückner, "Przew. nauk. i liter. we Lwowie", XXX, 1902 : [recenzja] Jan Fijałek Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 674-677
"Jan Argyropul i promocya jego doktorska w Padwie w lipcu 1444 r. Przyczynek do dziejów humanizmu włoskiego w XV w.", Jan Fijałek, Kraków 1902 ; "Johannis Ursini epistulas sex ad fidem codicis bibliothecae regiae monacensis nunc primum edidit, notis instruxit, disputatiunculam de Ursini vita et scriptis praemisit...", Michael Jezienicki, "Eos", VII, 1902 ; "Opis salin wielickich przez Adama Schrötera, uwieńczonego poetę, przekład Feliksa Piestraka", Wieliczka 1902 : [recenzja] Stanisław Kossowski Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) Michał Jezienicki (aut. dzieła rec.) Feliks Piestrak (aut. dzieła rec.) Adam Schröter (aut. dzieła rec.) Jan Ursinus (aut. dzieła rec.) s. 686-690