Znaleziono 10 artykułów

Justyna Fijałkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XBRL – standard wymiany informacji biznesowej Justyna Fijałkowska s. 27-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomiar w rachunkowości Justyna Fijałkowska s. 33-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
A new accounting approach for lean companies Justyna Fijałkowska Małgorzata Jaruga-Baranowska s. 53-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) as a Tool of Performance Measurement Justyna Fijałkowska s. 129-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości Justyna Fijałkowska s. 141-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zyskiem w warunkach globalizujących się rynków kapitałowych Justyna Fijałkowska s. 157-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Lean manufacturing : increasing output without increasing costs Justyna Fijałkowska Małgorzata Jaruga-Baranowska s. 177-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
Raportowanie społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa – wiarygodne informowanie czy narzędzie PR? Justyna Fijałkowska Monika Sobczyk s. 189-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikowanie kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachunkowości Justyna Fijałkowska s. 201-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu i raportowanie o niej szansą na rozwój przedsiębiorstwa Justyna Fijałkowska Monika Sobczyk s. 283-295
  Zacytuj
 • Udostępnij