Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Fijałowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koszalin, st. 23-36, AZP 14-21/19 Andrzej Fijałowski Henryk Janocha Rafał Kąsinowski Franciszek Lachowicz s. 73
Brzeżno, st. 36, gm. loco, woj. koszalińskie, AZP 25-17/129 Andrzej Fijałowski Henryk Janocha Franciszek Lachowicz s. 95-96