Znaleziono 2 artykuły

Paweł Fiktus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zniewolenie społeczeństwa i państwa przez wojnę i rewolucję według Mikołaja Bierdiajewa Paweł Fiktus s. 86-103
Prawno-społeczna pozycja felczera w Polsce w latach 1945–1989 Paweł Fiktus s. 127-148