Znaleziono 2 artykuły

Ryszard Filas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja pt. Media regionalne i lokalne – tożsamość, wspólnotowość, podmiotowość – PWSZ Oświęcim, 9 czerwca 2011 r Ryszard Filas s. 197-198
II Forum Prasy Sądeckiej nt. Rola prasy lokalnej, bibliotek i muzeów w umacnianiu małych ojczyzn na Sądecczyźnie – jak usprawniać to partnerstwo? Nowy Sącz, 1 lipca 2011 Ryszard Filas s. 199-200