Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Filek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Zachwyca oczy cudna gra kolorów<<. (Słowacki mistrzem Romanowskiego)", Małgorzata Filek, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.33, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 155
"Wybór tragiczny Derwida", Małgorzata Filek, "Zeszyty Naukowe UJ" T.CCCCXLII. Prace historycznoliterackie. z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 159
"Teoria podboju w >>Lilli Wenedzie<<", Małgorzata Filek, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t. XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 171