Znaleziono 3 artykuły

Alina Filinowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nazwy terenowe powiatu sokólskiego z sufiksem -icha Alina Filinowicz s. 15-24
    Zacytuj
  • Udostępnij
Litewski rdzeń var- w nazwach terenowych Sokólszczyzny Alina Filinowicz s. 113-118
Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego Alina Filinowicz s. 187-194