Znaleziono 2 artykuły

Beata Zofia Filipiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie instrumentów rynku finansowego przez jednostki samorządu terytorialnego w utrzymaniu płynności finansowej Beata Zofia Filipiak s. 77-87
"Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw", Adam Adamczyk, Szczecin 2013 : [recenzja] Beata Zofia Filipiak Adam Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 203-205