Znaleziono 4 artykuły

Marian Filipiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mesjanizm królewski w Psalmie 2 Marian Filipiak s. 49-65
Chrześcijańska etyka pracy w świadectwie źródeł biblijnych Marian Filipiak s. 87-96
Natura refleksji sapiencjalnej Koheleta w świetle historii mądrości starotestamentalnej Marian Filipiak s. 187-196
Kilka słów o książce ks. Mariana Filipiaka "Biblia o człowieku" i słowo o sprawach nieco szerszych Janusz Frankowski Marian Filipiak (aut. dzieła rec.) s. 201-209