Znaleziono 3 artykuły

Marian Filipkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na marginesie biografii "Warmiak z Podhala" pióra Jana Chłosty Marian Filipkowski s. 99-101
Rola bibliotek pedagogicznych w inspirowaniu i upowszechnianiu nowatorstwa pedagogicznego : (na przykładzie województwa olsztyńskiego) Marian Filipkowski s. 197-209
"Bibliografia publikacji nauczycieli województwa olsztyńskiego za lata 1945-1985", pod red. Zofii Smołuchy, Olsztyn 1992 : [recenzja] Marian Filipkowski Zofia Smołucha (aut. dzieła rec.) s. 475-477