Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Filipow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wilno - Komorowo : nieznana karta z początków Dywizji Litewsko-Białoruskiej Krzysztof Filipow s. 41-45
Józef Ignacy Kraszewski – nieznany numizmatyk i medalista XIX wieku Krzysztof Filipow s. 53-74
"Kde domov můj, kde domov můj?" : czechosłowaccy i polscy żołnierze dekorowani w czasie II wojnie światowej Krzysztof Filipow s. 137-150
Rozwój badań nad falerystyką w Polsce : stan i perspektywy Krzysztof Filipow s. 357-370