Znaleziono 1 artykuł

A. Filipowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kobiernice, gm. Porąbka, woj. bielskie. Stanowisko 1 A. Filipowicz Jacek Reyniak s. 165-166