Znaleziono 1 artykuł

Grzegorz Firszt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La formazione dei novizi alla povertà religiosa alla luce delle trasformazioni socioculturali in Polonia", Grzegorz Firszt, Roma 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Grzegorz Firszt (aut. dzieła rec.) s. 376-378