Znaleziono 21 artykułów

Stanisław Flis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kopernikowskie Sympozjum Lekarzy w Olsztynie i Fromborku Stanisław Flis s. 97-101
"Początki szpitalnictwa w Olsztynie", Andrzej Skrobacki, "Polski Tygodnik Lekarski" 1963, nr 8 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu", Andrzej Skrobacki, Olsztyn 1969 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Struktura antropologiczna Mazurów", Brunon Miszkiewicz, Wrocław 1956 : [recenzja] ; "Struktura antropologiczna autochtonicznej ludności Warmii", Brunon Miszkiewicz, Wrocław 1960 : [recenzja] Stanisław Flis Brunon Miszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 151-152
Kronika naukowa woj. olsztyńskiego : Polskie Towarzystwo Lekarskie Stanisław Flis s. 193-195
Inwentaryzacja dawnych napisów polskich na Powiślu Sztumskim : (dokończenie) Stanisław Flis s. 207-215
"Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu. Poszukiwania wstępne", Andrzej Skrobacki, "Archiwum Historii Medycyny" XXVII, 1964, z. 1-2 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 234-235
Inwentaryzacja dawnych napisów polskich na Powiślu Sztumskim Stanisław Flis s. 244-248
Towarzystwo Internistów Polskich w Olsztynie Stanisław Flis s. 296-297
Bibliografia "Komunikatów Warmińsko-Mazurskich" za lata 1957-1961 Stanisław Flis s. 298-315
Pięciolecie Biblioteki Lekarskiej w Olsztynie Stanisław Flis s. 315-317
Bibliografia "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" za lata 1962-1967 Stanisław Flis s. 357-381
W sprawie przyczyny śmierci Mikołaja Kopernika Stanisław Flis s. 381-384
Inwentaryzacja dawnych napisów polskich na Powiślu Sztumskim : (ciąg dalszy) Stanisław Flis s. 411-416
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708-1711 Stanisław Flis s. 473-523
Bibliografia "Komunikatów" Instytutu Mazurskiego w Olsztynie za lata 1946-1950 Stanisław Flis s. 495-498
"Mikołaj Wodka z Kwidzyna, zwany Abstemius, lekarz i astronom polski XV stulecia, nauczyciel Kopernika", Edward Stocki, "Wiadomości Lekarskie" XXI, 1968, nr 12 : [recenzja] Stanisław Flis Edward Stocki (aut. dzieła rec.) s. 499-500
Panegiryk z pierwszej połowy XVIII wieku ku uczczeniu pamięci Macieja Ernesta Boretiusa (Boreckiego) Stanisław Flis s. 514-519
Kopernikowski inkunabuł medyczny w Olsztynie Stanisław Flis s. 589-606
Dawne napisy polskie na Mazurach Stanisław Flis s. 623-632
"Walka i męczeństwo", przygotował Witold Piechocki, Olsztyn 1969 : [recenzja] Stanisław Flis Witold Piechocki (aut. dzieła rec.) s. 658-659