Znaleziono 3 artykuły

Beata Florkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Styl życia mieszkańców miast i wsi w regionie zachodniopomorskim a baza sportowa i rekreacyjna Beata Florkiewicz Justyna Krzepota Jerzy Troszczyński Teresa Zwierko Wioletta Łubkowska s. 341-351
Ocena atrakcyjności oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-rozrywkowej Stargardu Szczecińskiego w opinii mieszkańców miasta Beata Florkiewicz Justyna Krzepota Teresa Zwierko s. 599-616
Formy zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz kierunki badań naukowych w obiekcie Floating Arena w Szczecinie Beata Florkiewicz Justyna Krzepota Jerzy Troszczyński Teresa Zwierko Wioletta Łubkowska s. 641-652