Znaleziono 4 artykuły

Ewa Fogelzang-Adler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekty kształtu terytorialnego powojennej Polski w dokumentach programowych i prasie obozu demokratycznego (1939-1945) Ewa Fogelzang-Adler s. 15-29
Problematyka praw, wolności i obowiązków obywatelskich w konspiracyjnych publikacjach Stronnictwa Demokratycznego oraz ugrupowań z nim związanych (1939-1945) Ewa Fogelzang-Adler s. 36-56
Propaganda na rzecz Polski Ludowej : studium przypadku na przykładzie Tygodnika "Przyjaciółka" (rocznik 1952) Ewa Fogelzang-Adler s. 58-72
Organizacja i funkcjonowanie władzy państwowej w powojennej Polsce w publikacjach Stronnictwa Demokratycznego oraz ugrupowań z nim związanych (1939-1945) Ewa Fogelzang-Adler s. 65-82