Znaleziono 4 artykuły

Władysław Folkierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślady podróży flandryjskiej królewicza Władysława (1624) w teatrze Calderona Władysław Folkierski s. 110-118
"Krasicki a La Fontaine", W. Folkierski, "Biblioteka Warszawska", III, 1911 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) s. 462-464
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" Paweł Rybicki Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Sonet polski", wybór tekstów, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Folkierski, Kraków b. d. : [recenzja] Józef Birkenmajer Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) s. 683-686