Znaleziono 1 artykuł

Arkadiusz Łukasz Fordoński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzogeniczna teoria powstania państwa wobec koncepcji umowy społecznej : znaczenie sztuki dla uzasadnienia teorii wojny i podboju = The exogenous theory of the state existence in the face of the conception of social contract : the meaning of art justifying the theory of war and the conquest Arkadiusz Łukasz Fordoński s. 119-128