Znaleziono 3 artykuły

Anna Fornalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Competition Protection and Philip Kotler's Strategic Recommendations Anna Fornalczyk s. 11-23
Mechanizm artykulacji interesów ekonomicznych w różnych formach własności ogólnonarodowej Anna Fornalczyk s. 21-40
"Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce", Bożena Borkowska, Wrocław 2009 : [recenzja] Anna Fornalczyk Bożena Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 239-243