Znaleziono 2 artykuły

Corinne Fournier Kiss

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La figure de la sorcière dans la littérature du XIXe siècle (Jules Michelet, George Sand, Eliza Orzeszkowa) Corinne Fournier Kiss s. 259-279
Traktaty pedagogiczne Honoraty z Wiśniowskiej Zapovej i Klementyny z Tańskich Hoffmanowej : inspiracja czy przeróbka? Corinne Fournier Kiss s. 385-398