Znaleziono 1 artykuł

Teresa Frącek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea odrodzenia w duszpasterskiej działalności błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Archidiecezji Warszawskiej Teresa Frącek s. 227-256