Znaleziono 1 artykuł

Anna Frąckiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zasady o wydźwięku prospołecznym w prawie reklamy Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy nr 2010/13 Anna Frąckiewicz s. 161-183