Znaleziono 1 artykuł

Ewa Frąckowiak-Wiegandtowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sztuka powieściopisarska Nałkowskiej. (Lata 1935-1954)", Ewa Frąckowiak-Wiegandtowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nau, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 33, ss. 150, 2 nlb. : [recenzja] Anna Sobolewska Ewa Frąckowiak-Wiegandtowa (aut. dzieła rec.) s. 306-315