Znaleziono 6 artykułów

Hanna Frąckowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fikcja doręczenia pisma procesowego osobie fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą : praktyczne aspekty zagadnienia Hanna Frąckowiak s. 9-25
Społeczno-prawna sytuacja muzułmanki w ujęciu islamu w wybranych aspektach Kamil Frąckowiak Hanna Frąckowiak s. 205-219
Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Hanna Frąckowiak s. 233-242
Zeznania świadków w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych - aspekty wybrane Hanna Frąckowiak s. 245-257
Ograniczenia udziału radcy prawnego w postępowaniu karnym skarbowym Kamil Frąckowiak Hanna Frąckowiak s. 347-354
    Zacytuj
  • Udostępnij
Utrata przez stronę statusu przedsiębiorcy jako przesłanka wyłączająca właściwość sądów gospodarczych Hanna Frąckowiak s. 419-431
    Zacytuj
  • Udostępnij