Znaleziono 2 artykuły

Piotr Frączek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja formalna i pozaformalna w procesie profesjonalizacji pracowników socjalnych Piotr Frączek s. 103-113
Rola kapitału ludzkiego w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce Piotr Frączek s. 261-279