Znaleziono 4 artykuły

Zofia Frączek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym Zofia Frączek s. 41-55
Udział współczesnego ojca w realizowaniu wychowawczej funkcji rodziny Zofia Frączek s. 141-156
"Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania", Zofia Frączek, Barbara Lulek, Rzeszów 2013 : [recenzja] Ewa Frankiewicz Zofia Frączek (aut. dzieła rec.) Barbara Lulek (aut. dzieła rec.) s. 177-181
Kultura pedagogiczna rodziców w perspektywie analiz teoretycznych i w badaniach empirycznych Zofia Frączek s. 187-199