Znaleziono 1 artykuł

Aldona Frączkiewicz-Wronka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane charakterystyki oceny działania europejskich systemów ochrony zdrowia – perspektywa pacjenta Aldona Frączkiewicz-Wronka Konrad Laska s. 72-92