Znaleziono 9 artykułów

Jan Frątczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadki środkiem dydaktycznym w edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Jan Frątczak s. 92-100
Edukacja seksualna dzieci przedszkolnych Jan Frątczak s. 93-98
Profilaktyczno-terapeutyczne znaczenie drzew zadaniem turystyki ekologicznej Jan Frątczak s. 105-114
O wychowaniu patriotycznym w szkole Jan Frątczak s. 111-121
"Ekologiczne zagadki Agatki i podstawowe wiadomości o naszym środowisku", Emilia Frątczak, Jan Frątczak, Bydgoszcz 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Jan Frątczak (aut. dzieła rec.) Emilia Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Metodyka zastosowania znaków drogowych w edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów szkoły podstawowej", Jan Frątczak, Paweł Frątczak, Sieradz 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Jan Frątczak (aut. dzieła rec.) Paweł Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Media w edukacji", Jan Frątczak, Bydgoszcz 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Jan Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Pedagogika porównawcza. Teoria systemów oświatowych. Leksykon", Jan Frątczak, Bydgoszcz 2000 : [recenzja] Piotr Kowolik Jan Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 294
"Leksykon pedagogiki socjalnej - teorii i metodyki pomocy społecznej", Jan Frątczak, Bydgoszcz 2000 : [recenzja] Piotr Kowolik Jan Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 295