Znaleziono 9 artykułów

Wojciech Frątczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. dr hab. Witold Kujawski, profesor UMK, archiwista, historyk, duszpastarz Wojciech Frątczak s. 9-23
Ks. Stanisław Librowski jako świadek i dokumentalista martyrologii diecezji włocławskiej Wojciech Frątczak s. 77-84
Diecezja włocławska w stanie wojennym (1981-1983) : w świetle zachowanej korespondencji i dokumentów Wojciech Frątczak s. 328-341
Z dziejów parafii Drużbin Wojciech Frątczak s. 409-426
Pożyteczny panegiryk: ujawnione na nowo źródło do dziejów diecezji włocławskiej Wojciech Frątczak s. 409-422
Włocławski okres życia Kazimierza Majdańskiego Wojciech Frątczak s. 420-430
„Monografia parafii Jeziorsko”, Wojciech Frątczak, Włocławek 2003 : [recenzja] Mieczysław Różański Wojciech Frątczak (aut. dzieła rec.) s. 437-438
Konfiskata własności kościelnych w Królestwie Polskim w świetle ukazu Cesarza Aleksandra II z 14 Wojciech Frątczak s. 557-563
Parafia Siedlątków w świetle wizytacji z 1779 roku Wojciech Frątczak s. 597-608