Znaleziono 4 artykuły

Włodzimierz A. Francew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adam hr. Gurowski w Polsce w latach 1841-1844 : przyczynek do jego życiorysu Włodzimierz A. Francew s. 92-105
"Bibliografia słowianoznawstwa polskiego", Edmund Kołodziejczyk, Kraków 1911 ; "Bibliografia polskago sławianowiedienija", W. A. Francew, Warszawa 1912 : [recenzja] Adam Fischer Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) Edmund Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Polskoje sławjanowiedienije konca XVIII i pierwoj czetwierti XIX st.", W. A. Francew, Praga 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Projekt polsko-sławjanskago uczenago obszczestwa S. B. Linde", W. A. Francew, Warszawa 1911 : [recenzja] Adam Fischer Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) s. 471